028 6268 0624(+84.28) 6268 0611
sản phẩm giảm giá khác
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

RapidSSL

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ Rapid:10,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:805.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

GeoTrust QuickSSL® Premiumm

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ GeoTrust: 500,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:3.427.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thawte SSL123

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ Thawte: 500,000 USD
 • Bảo vệ không giới hạn subdomain
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:3.427.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

RapidSSL Wildcard

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ Rapid: 10,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua *.domain.com
Giá:4.577.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

GeoTrust True BusinessID

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ GeoTrust: 1,250,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.

 

Giá:4.577.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thawte SSL Web Server

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày.
 • Bảo hiểm từ Thawte: 1.250,000 USD
 • Bảo vệ không giới hạn subdomain
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:4.577.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

GeoTrust True BusinessID with EV

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 7-10 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ GeoTrust: 1,500,000 USD
 • Thanh địa chỉ màu xanh hiển thị tên công ty.
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:6.877.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thawte SSL Web Server with EV

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 7-10 ngày.
 • Bảo hiểm từ Thawte: 1.500,000 USD.
 • Bảo vệ không giới hạn subdomain.
 • Thanh địa chỉ màu xanh hiển thị tên công ty.
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:6.877.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thiết kế website Responsive theo Template

Chọn layout từ danh sách các layout có sẵn

DeraCMS quản trị nội dung website

Tương thích mọi thiết bị đầu cuối

Giá:8.000.000VNĐ/lần
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Symantec Secure Site

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Daily Malware scan.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ Symantec: 1,500,000 USD.
Giá:9.177.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Symantec Secure Site Wildcard

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit
 • Hỗ trợ cho mọi tên miền con *.company.com
 • Kèm theo công cụ quét mã độc Daily Malware scan
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc
 • Bảo hiểm từ Symantec: 1,500,000 USD
Giá:45.977.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Symantec Secure Site Pro with EV

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Hỗ trợ ECC (Elliptic Curve Cryptography).
 • Daily Malware scan
 • Weekly Vulnerability scan
 • Cấp phát từ 7-10 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ Symantec: 1,750,000 USD
 • Thanh địa chỉ màu xanh hiển thị tên công ty.
Giá:34.477.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Symantec Secure Site Pro

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Hỗ trợ ECC (Elliptic Curve Cryptography).
 • Daily Malware scan.
 • Weekly Vulnerability scan.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ Symantec: 1,750,000 USD.
Giá:22.885.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Symantec Secure Site with EV

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Daily Malware scan
 • Cấp phát từ 7-10 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ Symantec: 1,750,000 USD
 • Thanh địa chỉ màu xanh hiển thị tên công ty.
Giá:22.885.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

GeoTrust True BusinessID with EV

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 7-10 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ GeoTrust: 1,500,000 USD
 • Thanh địa chỉ màu xanh hiển thị tên công ty.
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:6.877.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Symantec Secure Site

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Daily Malware scan.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ Symantec: 1,500,000 USD.
Giá:9.177.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

RapidSSL

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ Rapid:10,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:805.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

RapidSSL Wildcard

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ Rapid: 10,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua *.domain.com
Giá:4.577.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

GeoTrust QuickSSL® Premiumm

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ GeoTrust: 500,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:3.427.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

GeoTrust True BusinessID

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ GeoTrust: 1,250,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.

 

Giá:4.577.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

GeoTrust True BusinessID Wildcard

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ GeoTrust: 1,250,000 USD
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua *.domain.com.
Giá:11.477.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thawte SSL Web Server with EV

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 7-10 ngày.
 • Bảo hiểm từ Thawte: 1.500,000 USD.
 • Bảo vệ không giới hạn subdomain.
 • Thanh địa chỉ màu xanh hiển thị tên công ty.
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:6.877.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thawte SSL Web Server

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày.
 • Bảo hiểm từ Thawte: 1.250,000 USD
 • Bảo vệ không giới hạn subdomain
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:4.577.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thawte SSL123

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát ngay trong ngày.
 • Bảo hiểm từ Thawte: 500,000 USD
 • Bảo vệ không giới hạn subdomain
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua www.domain.com và ngược lại.
Giá:3.427.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thawte SSL Web Server Wildcard

 • Mã hóa lên đến 256 bit, độ dài khóa 2048 bit.
 • Cấp phát từ 5-7 ngày làm việc.
 • Bảo hiểm từ Thawte: 1,250,000 USD
 • Bảo vệ không giới hạn subdomain
 • Bảo mật thêm cho domain.com khi mua *.domain.com.
Giá:11.477.000VNĐ/năm
Giảm còn: 7.200.000VNĐ/năm(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

1

testtêtstse

Giá:1VNĐ/
Giảm còn: 0VNĐ/(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Cloud VPS 10

HDD: 10GB SSD-RAID10

Backup Storage: 10GB SSD

Memory: 1GB

CPU Cores: 1

IP: 1

OS: Linux/Windows/MacOS

Control Panel: DirectAdmin/WebsitePanel

Giá:9.600.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Cloud VPS 20

HDD: 20GB SSD-RAID10

Backup Storage: 20GB SSD

Memory: 2GB

CPU Cores: 2

IP: 1

OS: Linux/Windows/MacOS

Control Panel: DirectAdmin/WebsitePanel

Giá:12.000.000VNĐ/năm
Giảm còn: 6.000.000VNĐ/năm(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Cloud VPS 40

HDD: 40GB SSD-RAID10

Backup Storage: 40GB SSD

Memory: 4GB

CPU Cores: 4

IP: 1

OS: Linux/Windows/MacOS

Control Panel: DirectAdmin/WebsitePanel

Giá:16.800.000VNĐ/năm
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Cloud VPS 60

HDD: 60GB SSD-RAID10

Backup Storage: 60GB SSD

Memory: 6GB

CPU Cores: 6

IP: 1

OS: Linux/Windows/MacOS

Control Panel: DirectAdmin/WebsitePanel

Giá:24.000.000VNĐ/năm
Giảm còn: 12.000.000VNĐ/năm(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Cloud VPS 80

HDD: 60GB SSD-RAID10

Backup Storage: 80GB SSD

Memory: 8GB

CPU Cores: 8

IP: 1

OS: Linux/Windows/MacOS

Control Panel: DirectAdmin/WebsitePanel

Giá:30.000.000VNĐ/năm
Giảm còn: 15.000.000VNĐ/năm(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thiết kế website Responsive theo Template

Chọn layout từ danh sách các layout có sẵn

DeraCMS quản trị nội dung website

Tương thích mọi thiết bị đầu cuối

Giá:8.000.000VNĐ/lần
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thiết kế website Responsive

Thiết kế layout Photoshop

Cắt HTML5/CSS HTML

DeraCMS quản trị nội dung website

Tương thích mọi thiết bị đầu cuối

Giá:15.000.000VNĐ/lần
Giảm còn: 7.500.000VNĐ/lần(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thiết kế website Thương mại điện tử

Thiết kế layout Photoshop

Cắt HTML5/CSS/JS HTML layout

DeraCMS quản trị nội dung website

Tương thích mọi thiết bị đầu cuối

Tích hợp thanh toán Paypal/Onepay

Giá:20.000.000VNĐ/lần
Giảm còn: 10.000.000VNĐ/lần(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay
hình ảnh sản phẩmhình ảnh sản phẩm

Thiết kế bộ nhận dạng thương hiệu

Dịch vụ thiết kế trọn gói bộ nhận dạng thương hiệu:

- Logo

- Name card

- Letterhead

- Bao thư lớn, bao thư nhỏ

- Folder lớn

- Áo thun

- Mũ

- Huy hiệu

- ...

Giá:10.000.000VNĐ/lần
Giảm còn: 5.000.000VNĐ/lần(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay