028 6268 0624(+84.28) 6268 0611

giảm giá kỷ lục - một ngày duy nhất

hình ảnh sản phẩm

Cloud VPS 80

HDD: 60GB SSD-RAID10

Backup Storage: 80GB SSD

Memory: 8GB

CPU Cores: 8

IP: 1

OS: Linux/Windows/MacOS

Control Panel: DirectAdmin/WebsitePanel

Giá:30.000.000VNĐ
Giảm còn: 15.000.000VNĐ(giá chỉ áp dụng trong ngày)
mua ngay