028 6268 0624(+84.28) 6268 0611

CHƯƠNG TRÌNH SIÊU KHUYẾN MÃI ĐÃ KẾT THÚC


hình ảnh sản phẩm

Cloud VPS 10

HDD: 10GB SSD-RAID10

Backup Storage: 10GB SSD

Memory: 1GB

CPU Cores: 1

IP: 1

OS: Linux/Windows/MacOS

Control Panel: DirectAdmin/WebsitePanel

Giá:9.600.000VNĐ
mua ngay